Web u izradi

Sjedište društva:
Dicentra d.o.o.
Froudeova 7, 10020 Zagreb

OIB: 79709472695

Matični broj: 0862142

PDV broj: HR79709472695

IBAN: HR0423400091100162226

Kontakt: info@dicentra.hr